föreställningsinfo

2022-07-21 kl 12:00 Myra & Snigel

En dansant föreställning om Myra och Snigel, som avslutas med en danslek med barnen, där de får prova på att snigla som en snigel och krypa som en myra, men också dansa som bara sniglar och myror kan…

Genre: Musikföreställning

Målgrupp: 3-5 år

Anna Karin Sersam och Kerstin Lindgren

Kostym: Birgitta Nilsson Schlick
Musik: Pjotr Tjajkovskij och Edvard Grieg

Biljettpris: 40 kr

// plugin hämtar info om en enskild föreställning och alla dess visningstillfällen. Detta visas i ett nytt fönster här.  Om möjligt ta bort sidrubriken ”föreställningsinfo”

Överst en vänsterställd bild och till höger därom: Föreställningsnamn. Genre, Målgrupp, ingress.

Vänsterställt därunder  – beskrivning av föreställning och medverkande.

Centrerat därunder – Eventuellt inbäddat filmklipp om sådan webadress ligger inlagd i databasen

Datum och tider:

Föreställningsinfon avslutas med rader för ALLA evenemangsdatum, tider, biljettpris och info om bokningsläget (”fåtal platser kvar”, fullbokat”,”inställt”, ”ej bokningsbar”) Det är info som finns i databasen.

Varje sådan rad av evenemangstider avslutas med en knapp ”Boka” som leder vidare till steg 1 i bokning av biljetter. – kunden får välja att logga in, skapa nytt konto eller boka det här valda evenemanget direkt och då bara uppge antal bokade, den bokandes namn, epost och telefonummer.